ALGEMENE VOORWAARDEN   Defenities in deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis […]